About - Giới thiệu

(Nội dung tiếng Việt vui lòng xem tại trang này)

I'm an investigative journalist and podcast host and producer based in Ho Chi Minh City, Vietnam. I write features and analyses that unpack nuances and provide contexts of policies and developments of public interest, with a particular focus on marginalized populations from Vietnam and Southeast Asia. 

Some of my favorite reporting include an investigation about the structural causes that have led to considerable out-migration in the Mekong Delta, labor abuse of Vietnamese migrant workers in Serbia, a critical look at Vietnam's air pollution, the nuanced lived experiences of the marginalized Vietnamese community in Cambodia and the impact of the worst storm season in 100 years on people in central Vietnam

My work and broadcast commentary have appeared in South China Morning Post (SCMP), Al Jazeera, Thomson Reuters Foundation, Rest of World, ITV News, DW News, Arirang TV, among others. Before venturing into freelancing, I worked as a staff reporter for VnExpress, Vietnam’s most read English-language newspaper.

I'm fluent in Vietnamese and English. I was a recipient of the fully-funded South Korean government scholarship GKS and Chonnam National University merit scholarships to earn a bachelor's degree in English Language and Literature. I was also very fortunate to receive Chevening, the United Kingdom's fully-funded scholarship, which allowed me to pursue a master's degree in Migration and Diaspora Studies at School of Oriental and African Studies, University of London. When I'm not writing, you can find me working as an independent consultant while also hosting my podcast Vietnam and Boba and an upcoming podcast about climate change and gender equality co-produced with United Nation Development Programme in Vietnam.

Awards/Honors

  • 2021: Mekong Data Journalism Fellowship organized by the international non-profit Internews’ Environment Journalism Network 
  • 2021: Grantee of the Bangkok-based Sustainable Mekong Research Network 
  • 2021: Grantee of the journalismfund.eu's Modern Slavery Unveiled programme 
  • 2020: Merit Award at the Journalism for Equitable Asia Award co-organized by Oxfam in Asia

Available for assignments and connections via email sennguyen@protonmail.com and Twitter @findingsen.

Mình là nhà báo điều tra và nhà sản xuất podcast cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bài phóng sự của mình đi sâu vào các sắc thái phức tạp và bối cảnh của chính sách và các vấn đề phát triển được độc giả quan tâm, với một sự chú tâm đặc biệt đến những nhóm người yếu thế đến từ Việt Nam và Đông Nam Á. 

Một vài phóng sự nổi bật của mình gồm: điều tra nguyên nhân về mặt hệ thống đã và đang dẫn đến hiện tượng xuất cư lớn ở miền Tây, bóc lột lao động di cư người Việt tại Serbia, phân tích nguyên nhân và bối cảnh ô nhiễm không khí ở Việt Nam, trải nghiệm sống nhiều sắc thái và thách thức của cộng đồng người Việt ở Campuchia, và tác động của mùa bão lũ tồi tệ nhất trong lịch sử 100 năm đến người dân miền Trung

Các bài phóng sự và bình luận tin tức của mình chủ yếu bằng tiếng Anh và được đăng trên các tòa báo uy tín trong khu vực và trên thế giới, bao gồm South China Morning Post (Hồng Kông), Al Jazeera (Trung Đông), Thomson Reuters Foundation (Anh), Rest of World (Mỹ), ITV News (Anh), DW News (Đức), Arirang TV (Hàn), VOD (Campuchia). Trước khi viết toàn thời gian cho các báo quốc tế, mình từng là phóng viên báo VnExpress.

Mình lấy bằng cử nhân ngành tiếng Anh và văn học Anh tại Hàn Quốc nhờ học bổng chính phủ Hàn GKS và học bổng trường Đại học Quốc gia Chonnam. Mình cũng đã may mắn nhận được học bổng toàn phần chính phủ Anh và trở thành học giả Chevening lấy bằng thạc sĩ ngành di cư học tại trường Đại học School of Oriental and African Studies, University of London (Trường Nghiên cứu Phương Đông và châu Phi).

Ngoài công việc viết lách, mình còn làm tư vấn độc lập cho các dự án khác nhau cũng như làm chủ biên kênh podcast Vietnam and Boba và một podcast sắp ra về biến đổi khí hậu và bình đẳng giới của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP). 

Vui lòng kết nối qua email sennguyen@protonmail.com hoặc qua Twitter @findingsen. 

Get in touch